Analiza fundamentalna dla profesjonalnych traderów Bitcoin

 

Analiza fundamentalna, wraz z analizą techniczną jest jednym z podstawowych podejść do analizy rynku. Analiza techniczna koncentruje się na analizie cen i wolumenów instrumentów finansowych. Natomiast analiza fundamentalna jest znacznie szerszą dziedziną, obejmującą analizę finansową i ekonomiczną, a także analizę trendów politycznych. 

Podstawowa analiza Bitcoin jest analizą podstawowych czynników napędzających podaż i popyt na Bitcoin jako aktyw. Jest to nieodłącznie związane z badaniem sieci Bitcoin i działalności wydobywczej, które mierzą globalne przyjęcie i zastosowanie Bitcoin, a zatem globalne zapotrzebowanie na Bitcoin. 

Zrozumienie, jakie podstawowe zmienne napędzają popyt na Bitcoin i jak historycznie zmieniała się cena Bitcoin wraz ze zmianami tych czynników napędzających, pomaga inwestorom i traderom oszacować wartość godziwą Bitcoin i wykorzystać ją jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych i handlowych. 

Model wyceny Bitcoin 

W szczególności w ciągu ostatnich 8 lat istniała silna dodatnia korelacja (zależność liniowa) między kapitalizacją rynku Bitcoin a aktywnością sieci Bitcoin, reprezentowaną przez trzy następujące zmienne niezależne: 

  1. Liczba unikalnych adresów używanych w blockchain Bitcoin; 
  2. Liczba codziennych transakcji Bitcoin; oraz 
  3. Hash rate sieci Bitcoin (tj. Całkowita moc obliczeniowa minerów Bitcoin);

 

Liniowa korelacja między kapitalizacją rynku Bitcoin a zmiennymi aktywności sieci Bitcoin

Poniższa tabela przedstawia analizę korelacji, z której wynika, że istnieje silny i pozytywny liniowy związek między pułapem rynkowym Bitcoin a wymienionymi powyżej zmiennymi aktywności sieci Bitcoin. Wszystkie współczynniki korelacji są dodatnie i są bliskie 1,0 (silne powiązanie liniowe).

Linear association chart

Wykresy rozrzutu, przedstawione w poniższych akapitach, wizualizują ten sam związek między pułapem rynkowym Bitcoin a każdą z niezależnych zmiennych wymienionych powyżej.

Scatter plots

Przykład 1: Kapitalizacja rynkowa Bitcoin i wskaźnik hash rate Bitcoin

Dane przedstawione na tych wykresach pokazują silną liniową zależność z dodatnim nachyleniem między kapitalizacją rynku Bitcoin a szybkością haszowania sieci Bitcoin w latach 2011-2018. Hash rate odzwierciedla łączną moc sprzętu wydobywczego działającego w sieci Bitcoin. Współczynnik korelacji wynosi 0,96. 

Ekonomia stojąca za tym silnym pozytywnym związkiem polega na tym, że wzrost ceny rynkowej Bitcoinów sprawia, że działalność wydobywcza jest bardziej opłacalna i przyciąga konkurencję, co prowadzi do zwięk- szonych nakładów inwestycyjnych na sprzęt wydobywczy, a tym samym do wzrostu hash rate sieci. Dlatego rzeczywiste dane dotyczące hash rate sieci Bitcoin pozwalają oszacować wartość Bitcoin, zgodnie z histo- ryczną dynamiką między dwiema zmiennymi.

Bitcoin market capitalization

Przykład 2: Kapitalizacja rynkowa Bitcoin i potwierdzone dzienne transakcje

Dane przedstawione na wykresie pokazują silną liniową zależność z dodatnim nachyleniem między kapitalizacją rynku Bitcoin a potwierdzoną ilością transakcji w każdym dniu od 2011 do 2018. Transakcje potwierdzone reprezentują liczbę codziennych potwierdzonych transakcji w sieci Bitcoin. Współczynnik korelacji wynosi 0,94. Ekonomia tego silnego pozytywnego związku polega na tym, że wzrost liczby codziennych transakcji w sieci Bitcoin jest z definicji związany ze wzrostem popytu na Bitcoin. Zwiększony popyt prowadzi do wzrostu ceny rynkowej Bitcoin. Dlatego rzeczywiste dane dotyczące potwierdzonych transakcji dziennie pozwalają oszacować wartość Bitcoin, zgodnie z historyczną dynamiką między dwiema zmiennymi.

Bitcoin market capitalization

Przykład 3: Kapitalizacja rynkowa Bitcoin i liczba unikalnych adresów używanych dziennie

Dane przedstawione na wykresie pokazują silną liniową zależność z dodatnim nachyleniem między kapitalizacją rynku Bitcoin a liczbą unikalnych adresów używanych dziennie w latach 2011-2018. Liczba użytych unikalnych adresów to łączna liczba unikatowych adresów używanych na Bitcoin blockchain na dzień i proxy dla liczby aktywnych użytkowników w blockchain Bitcoin. Współczynnik korelacji wynosi 0,96. 

Ekonomia stojąca za tym silnym pozytywnym związkiem polega na tym, że wzrost liczby unikalnych adresów jest z definicji związany z rosnącą globalnym stosowaniem Bitcoin. Przekłada się to na wzrost popytu na Bitcoin, co prowadzi do wzrostu ceny rynkowej Bitcoin. Dlatego rzeczywiste dane dotyczące liczby użytych unikalnych adresów pozwalają oszacować wartość Bitcoin, zgodnie z historyczną dynamiką między dwiema zmiennymi. 

Dlatego inwestorzy Bitcoin powinni ściśle monitorować zmiany w podstawach Bitcoin, związane z działalnością sieciową i wydobywczą. Doprowadzi to do dokładniejszych wycen Bitcoin

Analiza otwartych zainteresowań kontraktami futures na Bitcoiny na CME & CBOE

Analiza pozycji netto w Bitcoin posiadanych przez fundusze hedgingowe z dźwignią (duzi profesjonalni inwestorzy) oraz cotygodniowa zmiana pozycji netto zapewnia rzetelny i aktualny wgląd w możliwy przyszły trend ceny Bitcoin. Dlatego analiza raportów TFF dotyczących kontraktów futures na Bitcoiny jest niezbędnym podejściem analitycznym dla krótkoterminowych inwestorów i inwestorów Bitcoin.

Bitcoin futures open interest

Analiza pozycji netto w Bitcoin posiadanych przez fundusze hedgingowe z dźwignią (duzi profesjonalni inwestorzy) oraz cotygodniowa zmiana pozycji netto zapewnia rzetelny i aktualny wgląd w możliwy przyszły trend ceny Bitcoin. Dlatego analiza raportów TFF dotyczących kontraktów futures na Bitcoiny jest niezbędnym podejściem analitycznym dla krótkoterminowych inwestorów i inwestorów Bitcoin.