Zasady dotyczące wpłat I wypłat
sertificate

Zasady dotyczące wpłat i wypłat

Handel wszelkimi możliwościami inwestycyjnymi, które mogą generować zyski, wymaga od klientów Monfexu wpłacenia pieniędzy na ich konto online. Zyski mogą być wypłacane z konta online. Wpłaty i wypłaty są regulowane przez niniejsze zasady WD.

Depozyty

Ty jako Klient, musisz dokonywać wszystkich wpłat z jednego źródła (np. z jednego konta bankowego). Jeśli chcesz zacząć handlować, upewnij się, że to konto jest w Twoim kraju zamieszkania i na Twoje nazwisko. Aby zaświadczyć, że potwierdzenie SWIFT jest autentyczne , należy je przesłać do Monfex w celu potwierdzenia pochodzenia pieniędzy, które zostaną wykorzystane do handlu. Jeśli nie zastosujesz się do tych zasad WD, możesz stracić możliwość wpłaty pieniędzy za pomocą przelewu bankowego. Jako Klient, możesz utworzyć dowolną liczbę rachunków oraz dokonywać wpłat o różnej wysokości na dowolne rachunki rzeczywiste.

Wypłaty

Możesz wpłacać środki za pomocą różnych metod finansowania, w tym przelewu bankowego, karty kredytowej/ debetowej. Aby uzyskać pełne informacje na temat naszych metod finansowania, odwiedź naszą stronę dotyczącą Funduszy Depozytowych lub zaloguj się na Moje konto. O ile nie uzgodnimy inaczej, wypłaty z konta mogą być dokonywane wyłącznie w tej samej walucie, w której odpowiednio dokonano depozytu. Ponadto, gdy wypłacasz lub wpłacasz pieniądze w celach handlowych przy użyciu alternatywnych metod płatności, powinieneś mieć świadomość, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty i ograniczenia. Wypłaty podlegają opłatom za ich przetwarzanie i obsługę. Opłaty te zostaną potrącone z wypłacanej kwoty przelewu. Tabela opłat jest dostępna na Monfex. Bez odstępstwa od powyższego, Monfex może dokonywać wypłat do innego obiektu niż ten, z którego dokonano wpłaty, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto, jeśli chodzi o wypłaty, Klient może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do wdrażania wszelkich innych zasad, przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które uznamy za konieczne lub pożądane, w celu zapobiegania lub ograniczenia prania brudnych pieniędzy, oszustw lub wszelkich innych przestępstw lub działań, które naszym zdaniem mogą narazić nas na poniesienie odpowiedzialności lub stratę.

Możemy, według własnego uznania, odmówić rozpatrzenia wniosku o wypłatę lub wstrzymać wypłatę jakiejkolwiek części wszystkich środków na Rachunku Klienta z jakiegokolwiek powodu, w tym w przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył niniejszą Umowę.

Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszystkich kosztów transakcji, w tym kosztów wymiany walut i opłat za przelewy. Zastrzegamy sobie prawo do wystawienia faktury za wszelkie koszty transakcji, które napotkamy w wyniku korzystania z Usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, akcyzy lub innych płatności, które masz obowiązek zapłacić zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania i które wynikają z korzystania z Usług Firmy. Nie ograniczając powyższego, zgadzasz się, że w przypadku, gdy taki wymóg wynika z ustawodawstwa kraju Twojej jurysdykcji, Spółka może pobrać podatek od kwot, które wynikają z Twojej działalności w Spółce. W tym przypadku, Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot z tytułu takich podatków lub wystawienia faktury za wszelkie obowiązujące podatki, jeśli jest to zgodne z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się Użytkownik. Po utworzeniu konta lub przed przetworzeniem wypłaty, możemy wymagać od Ciebie wypełnienia pewnych dokumentów podatkowych. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za wypłatę w wysokości 50 EUR (lub równowartości tej kwoty):

•jeżeli przed złożeniem wniosku o wypłatę na rachunku transakcyjnym występuje nieistotna (tylko jedna pozycja umieszczona na rachunku transakcyjnym) lub nie ma na nim żadnej aktywności handlowej.

• jeśli nie dostarczysz nam dokładnych i/lub niezbędnych i/lub odpowiednich informacji/dokumentów do weryfikacji Twojej tożsamości i/lub adresu, które mogą być wymagane od czasu do czasu do daty złożenia wniosku o wypłatę.

• jeżeli zdecydujemy się na dokonanie zwrotu pieniędzy w związku z nieprzekazaniem nam przez Ciebie dokładnych i/lub koniecznych i/lub odpowiednich informacji/dokumentów w celu weryfikacji Twojej tożsamości i/lub adresu, o które Monfex może od czasu do czasu poprosić i/lub z jakiegokolwiek innego powodu, który Monfex uzna za konieczny.

Środki niedeponowane (Kredyty promocyjne)

Spółka ma prawo do oferowania różnych promocji i bonusów zarówno nowym, jak i już istniejącym klientom.

Możliwość wzięcia udziału w promocjach i uzyskania premii jest przywilejem dla Klienta, a Firma może odmówić ich dostarczenia Klientowi w dowolnym momencie według własnego uznania.

Warunki promocji i bonusów są określone w odpowiedniej sekcji oraz na stronie internetowej Spółki.

Podana premia zakłada następujący wolumen obrotów klienta.

Każde 1000$ premii, jaką musi osiągnąć wolumen handlu:

10,000,000$ obrotu za każdy bonus 1,000$ dla całkowitego bonusu do 10000$;

20,000,000$ obrotu za każdy bonus 1,000$ dla całkowitego bonusu od 10000$ do 30000$;

30,000,000$ obrotu za każdy bonus 1,000$ dla całkowitego bonusu powyżej 30000$.

Wolumen obrotów nie obejmuje transakcji, które są otwierane w sposób mieszany, transakcji scalpingowych oraz transakcji, które trwają krócej niż trzy minuty. W przypadku braku aktywności handlowej na koncie w okresie dłuższym niż trzy miesiące od momentu wpłaty bonusu i do momentu osiągnięcia wolumenu transakcji, firma ma prawo do pobrania środków bonusowych i całego dochodu na koncie klienta za dany okres bez uprzedzenia lub uzgodnienia z klientem.

W przypadku podejrzenia o oszustwo w celu osiągnięcia niezbędnego wolumenu transakcji lub wykorzystania bonusu, konto handlowe klienta może zostać skorygowane.

Wypłata premii i dochodów z działalności handlowej nie jest dozwolona do momentu osiągnięcia wolumenu obrotu handlowego. Po osiągnięciu wolumenu obrotów, całe saldo rachunku wraz z bonusami, depozytami i dochodami może być wypłacone bez żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych na osiągnięcie wolumenu obrotów dla bonusu.

W przypadku, gdy Klient wypłaci pieniądze z rachunku, zanim spełni warunki dotyczące wolumenu obrotów dla bonusu, wszystkie otwarte pozycje na rachunku Klienta są zamykane, a pieniądze pozostawione na rachunku Klienta są rozliczane zgodnie z poniższym wzorem:

Saldo konta = saldo rachunku bieżącego - wysokość przyznanego bonusu/ów - łączny dochód uzyskany przez klienta od momentu aktywacji bonusu dla wszystkich zamkniętych pozycji, które zostały otwarte po aktywacji bonusu (tylko dodatni łączny dochód).

Karty kredytowe / debetowe

W przypadku wpłat kartą kredytową, jeśli wybierzesz konto w innej walucie niż EUR/USD, Twoja karta kredytowa zostanie odpowiednio obciążona zgodnie z wpłaconą kwotą i obowiązującym kursem wymiany. Poza wymienioną kwotą wpłaty mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za korzystanie z kart kredytowych (w związku z tym w takich przypadkach można zauważyć rozbieżności między kwotą wpłaty a kwotą pobieraną z karty kredytowej). Klienci muszą zaakceptować te drobne różnice, które mogą się pojawić i nie będą próbowali pobierać opłat z tego tytułu.

Waluta

Twoje konto może zawierać różne waluty. Będą one podlegały następującym warunkom: Możemy przyjmować płatności na konto w różnych walutach, a wszelkie płatności należne nam lub od nas, i salda netto na koncie będą zgłaszane przez nas w odpowiedniej walucie; Rachunek jest prowadzony w dolarach amerykańskich, euro lub jenach japońskich ("Waluty Bazowe"), a każda inna waluta zostanie przeliczona po kursie wymiany obowiązującym w momencie konwersji ("Kurs Wymiany"); jeśli Klient prześle środki w innej walucie niż waluta jego konta, zastosujemy kurs wymiany według naszego uznania. Zasadniczo będziemy rozliczać transakcje lub dokonywać wszelkich wymaganych kompensat i odliczeń w odpowiedniej walucie, w przypadku gdy rachunek zawiera taką walutę z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy takie saldo waluty jest niewystarczające, możemy rozliczać transakcje w dowolnej walucie przy użyciu kursu wymiany.

Dodatkowe warunki

Należy pamiętać, że niniejsza polityka może nie być wyczerpująca, a dodatkowe warunki lub wymogi mogą mieć zastosowanie w dowolnym momencie ze względu na przepisy i zasady, w tym te ustanowione w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Prosimy pamiętać, że korzystanie ze strony i usług podlega Warunkom i postanowieniom, które mogą być okresowo zmieniane przez firmę Monfex, według własnego uznania. W przypadku pytań dotyczących kwestii związanych z polityką Firmy, prosimy o kontakt w dowolnym momencie.