Szeroki wybór par handlowych dla każdego tradera

Handluj 200+ instrumentami, długimi lub krótkimi pozycjami, z dźwignią 400X.
i
To jest umowa krypto waluty, którą handlujesz. Nasze kontrakty z dźwignią są notowane w parach. Za pomocą pierwszego instrumentu (waluty bazowej), który kupujesz oraz drugiego (waluty wyceny) , którego używasz do zakupu waluty bazowej.
Nazwa Instrumentu
Symbol
i
Rzeczywista siła nabywcza Twojego marginesu.
Bieżąca dźwignia
i

Kontrakty krypto walutowe z dźwignią są notowane w parach takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku długoterminowego kontraktu krypto walutowego z transakcją lewarowaną w rzeczywistości kupujesz walutę bazową za pomocą waluty kwotowania. Na przykład w przypadku BTC / USD kupujesz BTC za pomocą USD. Ponieważ występuje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę kwotowania, aby kupić walutę bazową i płacić / otrzymywać odsetki od każdej z nich.

Różnica między tymi dwiema stawkami jest znana jako stopa finansowania. Czasami nazywa się to również SWAP, rolowaniem lub stopą, a terminy te są używane zamiennie. Stawka finansowania jest naliczana / wypłacana raz dziennie o godzinie 17.00 czasu nowojorskiego. Jeśli nie masz obecnie otwartej pozycji, nie będziesz płacić / otrzymywać stawki finansowania. Stawka jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od stawek finansowania podawanych przez dostawców płynności Monfex.

Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować go ostrożnie, gdy handlujesz.

Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że zapłacisz stawkę finansowania, a dodatnia stopa finansowania oznacza, że ją otrzymasz.

Kurs finansowania długi
i

Kontrakty krypto walutowe z dźwignią są notowane w parach, takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku krótkoterminowego kontraktu krypto walutowego z transakcją lewarowaną w rzeczywistości kupujesz walutę bazową za pomocą waluty bazowej. Na przykład, w przypadku BTC / USD, używasz BTC do zakupu USD. Ponieważ istnieje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę bazową, aby kupić walutę kwotowania i płacić / otrzymywać odsetki od każdego z nich.

Różnica między tymi dwiema stawkami jest znana jako stopa finansowania. Czasami nazywa się to również SWAP, rolowaniem lub stopą, a terminy te są używane zamiennie. Stawka finansowania jest naliczana / wypłacana raz dziennie o godzinie 17.00 czasu nowojorskiego. Jeśli nie masz obecnie otwartej pozycji, nie będziesz płacić / otrzymywać stawki finansowania. Stawka jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od stawek finansowania podawanych przez dostawców płynności Monfex.

Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować go ostrożnie, gdy handlujesz.

Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że zapłacisz stawkę finansowania.

Kurs finansowania krótki
i
Kontrakty krypto walutowe Monfex są podzielne. Istnieje jednak minimalna wielkość transakcji dla każdego instrumentu.
Minimalny rozmiar transakcji
Wielkość partii
i
Godziny, w których umowa może być przedmiotem obrotu. Jeśli umowa zawiera 24 godziny na dobę, dzień, 7 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane 24/7. Jeśli kontrakt zawiera transakcje tylko 5 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane jako 24/5. Jeśli umowa dotyczy tylko określonych godzin, zostanie wyświetlona wraz z tymi godzinami (czas NYC), a następnie liczbą dni handlu w ciągu tygodnia. Na przykład 9 am-5pm / 5.
Godziny handlowe
0%
Komisja
Definicje i zasady
Instrument
To jest umowa krypto waluty, którą handlujesz. Nasze kontrakty z dźwignią są notowane w parach. Za pomocą pierwszego instrumentu (waluty bazowej), który kupujesz oraz drugiego (waluty wyceny), którego używasz do zakupu waluty bazowej.
Przykład: BTC/USD oznacza, że kupujesz Bitcoin używając USD.
Dźwignia
Rzeczywista siła nabywcza Twojego marginesu.
Przykład: 10-krotna dźwignia oznacza, że siła nabywcza twoich dolarów jest mnożona przez 10. Jeśli cena Bitcoin wynosi 2.500 USD, musisz ustawić TYLKO 250 USD na marginesie, aby kontrolować 1 BTC / USD.
Średni Spread
Spread to różnica między ceną kupna a ceną kupna instrumentu handlowego. Śledzimy średni rozkład 24-godzinny wszystkich oferowanych przez nas lewarowanych umów kryptograficznych i wyświetlamy go na naszej stronie instrumentów. To da ci wyobrażenie o kosztach spreadu, które zapłacisz.
Margines
. Kwota kapitału wymagana do zawarcia transakcji.
Przykład: Jeśli Bitcoin jest sprzedawany po 2500 USD i masz 10-krotną dźwignię, będziesz musiał umieścić 250 USD na depozycie zabezpieczającym, aby zawrzeć 1 kontrakt BTC / USD.
Dostępne saldo
Kwota, które masz na koncie, a które nie są powiązane jako marża w innych transakcjach.
Przykład: Jeśli masz saldo w wysokości 2000 USD, a 500 USD jest używane jako depozyt zabezpieczający na otwartych pozycjach, dostępne saldo wynosi 1500 USD.
Kurs finansowania długi

Kontrakty krypto walutowe z dźwignią są notowane w parach takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku długoterminowego kontraktu krypto walutowego z transakcją lewarowaną w rzeczywistości kupujesz walutę bazową za pomocą waluty kwotowania. Na przykład w przypadku BTC / USD kupujesz BTC za pomocą USD. Ponieważ występuje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę kwotowania, aby kupić walutę bazową i płacić / otrzymywać odsetki od każdej z nich.

Różnica między tymi dwiema stawkami jest znana jako stopa finansowania. Czasami nazywa się to również SWAP, rolowaniem lub stopą, a terminy te są używane zamiennie. Stawka finansowania jest naliczana / wypłacana raz dziennie o godzinie 17.00 czasu nowojorskiego. Jeśli nie masz obecnie otwartej pozycji, nie będziesz płacić / otrzymywać stawki finansowania. Stawka jest dynamiczna i może się zmieniać w zależności od stawek finansowania podawanych przez dostawców płynności Monfex.

Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować go ostrożnie, gdy handlujesz .

Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że zapłacisz stawkę finansowania, a dodatnia stopa finansowania oznacza, że otrzymasz środki. .

Przykład: Długa stopa finansowania może wynosić -0,027%. Jeśli Bitcoin jest sprzedawany po 6 000 USD, zapłacisz 6 000 X 0,027% = 1,62 USD za każdy dzień, w którym masz długi kontrakt 1BTC / USD o 17:00 czasu nowojorskiego.
Kurs finansowania krótki

Kontrakty krypto walutowe z dźwignią są notowane w parach, takich jak BTC / USD lub ETH / USD. W przypadku krótkoterminowego kontraktu krypto walutowego z transakcją lewarowaną w rzeczywistości kupujesz walutę bazową za pomocą waluty bazowej. Na przykład, w przypadku BTC / USD, używasz BTC do zakupu USD. Ponieważ istnieje dźwignia finansowa, technicznie pożyczasz walutę bazową, aby kupić walutę kwotowania i płacić / otrzymywać odsetki od każdego z nich.

Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować go ostrożnie, gdy handlujesz.

Stawka jest wyświetlana w tabeli na naszej stronie instrumentów oraz w szczegółach instrumentu na platformie transakcyjnej. Należy pamiętać, że stawka finansowania może się zmienić w trakcie handlu, więc proszę monitorować go ostrożnie, gdy handlujesz.

Stawki finansowania są podawane jako procent wypłacanych / otrzymywanych codziennie. Ujemna stopa finansowania oznacza, że zapłacisz stawkę finansowania, a dodatnia stopa finansowania oznacza, że otrzymasz środki.

Przykład: Krótka stopa finansowania może wynosić -0,027%. Jeśli Bitcoin jest sprzedawany po 6 000 USD, zapłacisz 6 000 X 0,027% = 1,62 USD za każdy dzień, w którym masz długi kontrakt 1BTC / USD o 17:00 czasu nowojorskiego.
Minimalna wielkość transakcji
Kontrakty krypto walutowe Monfex są podzielne. Istnieje jednak minimalna wielkość transakcji dla każdego instrumentu.
Przykład: W przypadku kontraktów BTC / USD najmniejsza możliwa wielkość transakcji wynosi 0,01 BTC. Jeśli cena BTC wynosi 6000 USD, wówczas wartość umowy wynosi 60 USD.
Limit Pozycji
Maksymalna pozycja hipotetyczna, którą inwestor może utrzymać w danym momencie dla danego instrumentu. Limity pozycji są podawane w fikcyjnym USD. Monfex musi stosować limity pozycji w celu właściwego kierowania transakcji do dostawców płynności.
Przykład: Limit pozycji BTC / USD może wynosić 100 000 USD. Oznacza to, że nominalna wartość dolara Twojej pozycji w danym momencie nie może przekroczyć 100 000 USD. Jeśli BTC sprzedaje się po 6000 USD, możesz mieć maksymalną pozycję 100 000 USD / 6 000 USD = 16,67 BTC.
Maksymalna liczba transakcji
Maksymalna liczba transakcji, które trader może wykonać w ciągu 24 godzin dla danego instrumentu. Na przykład BTC / USD może mieć 200 dzienny limit handlu. Oznacza to, że ktoś może wykonać do 200 transakcji w BTC / USD. Maksymalny limit handlu przypada na dany instrument. Jeśli przedsiębiorca osiągnie maksymalny limit transakcji na BTC / USD, może nadal handlować innymi kontraktami, takimi jak ETH / USD i LTC / USD. Monfex nieustannie dąży do zwiększenia dziennych limitów. Jeśli potrzebujesz wyższych limitów handlowych, napisz e-mail na adres [email protected]. Będziemy rozpatrywać wnioski indywidualnie.
Poziom likwidacji
Jeśli Twoja transakcja pójdzie przeciwko tobie i nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie, aby utrzymać swoją pozycję, Twoja transakcja zostanie zamknięta po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Poziom likwidacji to procent początkowego depozytu zabezpieczającego wykorzystanego do wprowadzenia do pozycji, w której Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, jeśli dostępne saldo konta spadnie poniżej tego poziomu. Pamiętaj, że w momencie likwidacji zostanie zlikwidowana po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Oznacza to, że nie zawsze będziesz likwidowany na poziomie likwidacji.
Przykład: Bitcoin jest w cenie 2500 $ i masz 10x dźwignię. Aby handlować 1 kontraktem BTC / USD, potrzebujesz 250 $. Jeśli poziom likwidacji wynosi 90%, twoja pozycja zostanie zlikwidowana na 90% początkowej marży - w tym przypadku 90% z 250 USD, czyli 225 USD. Oznacza to, że jeśli dostępne saldo depozytu na koncie spadnie poniżej 225 USD, cała pozycja zostanie zlikwidowana. Należy pamiętać, że prowizje za wypłatę zostaną wypłacone, jeśli Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.
Depozyt zabezpieczający
Depozyt wymagany do pozostania w obrocie powyżej poziomu likwidacji.
Przykład: Jeśli masz długi 1 kontrakt BTC / USD na 2500 USD z dźwignią 10x i poziomem likwidacji 90%, początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego wyniesie 2 500 USD (BTC / USD) cena / 10 x (dźwignia) = 250 USD. Należy pamiętać, że w obliczeniach należy uwzględnić prowizje i opłaty za finansowanie.
Maksymalny niekorzystny ruch
Maksymalny ruch ceny, który może przyjąć Twoja otwarta pozycja, w oparciu o dostępne saldo, zanim zostanie zlikwidowana z powodu spadku poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Maksymalny niekorzystny ruch cen nie obejmuje kosztów finansowania, ponieważ nie jest jasne, jak długo będziesz w handlu w momencie wejścia. Dlatego należy monitorować koszty finansowania podczas monitorowania dostępnych sald i poziomów likwidacji.
Przykład: Jeśli masz długi kontrakt BTC / USD o wartości 2500 USD i dostępne saldo w wysokości 1500 USD, Twój depozyt zabezpieczający wynosi 450 USD, a maksymalny niekorzystny ruch wynosi 1500 USD (saldo dostępne) - 450 USD (marża na utrzymanie) = 1 050 USD.
Opłata za rozrachunek
Opłata, którą płacisz za zamknięcie transakcji dla danego instrumentu. Monfex nie pobiera opłaty za rozliczenie większości instrumentów.
Długość kontraktu
Czas trwania umowy. Po wygaśnięciu umowy pozycja zostaje zamknięta, a środki P / L są przydzielane. Większość kontraktów Monfex jest WIECZNA. Oznacza to, że NIE wygasają.
Godziny handlowe
Godziny, w których umowa może być przedmiotem obrotu. Jeśli umowa zawiera 24 godziny na dobę, dzień, 7 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane 24/7. Jeśli kontrakt zawiera transakcje tylko 5 dni w tygodniu, godziny będą wyświetlane jako 24/5. Jeśli umowa dotyczy tylko określonych godzin, zostanie wyświetlona wraz z tymi godzinami (czas NYC), a następnie liczbą dni handlu w ciągu tygodnia. Na przykład 9 am-5pm / 5.
Zrealizowane P/L
Kwota zysku / straty, którą otrzymujesz po wyjściu z transakcji.
Przykład: Jeśli kupisz 1 kontrakt BTC / USD za 6000 USD i sprzedasz swój kontrakt za 6 300 USD, zrealizowana kwota P / L wyniesie 300 USD.
Niezrealizowane P/L
Otwórz zysk / stratę na twojej transakcji.
Przykład: I Jeśli kupisz 1 kontrakt BTC / USD za 6000 USD, a Bitcoin wzrośnie do 6 300 USD, niezrealizowane P / L wyniesie 300,00 USD.
Przykłady transakcji
Aby umocnić zrozumienie naszych instrumentów i terminologii, oto 4 przykłady transakcji.
 • 1
  Korzystny długi kontrakt
 • 2
  Niekorzystny długi kontrakt z likwidacją
 • 3
  Niekorzystny krótki kontrakt z regularnym wyjściem
 • 4
  Korzystny krótki kontrakt
Korzystny długi kontrakt
Założenia:
 • Cena wejścia Ethereum : $300
 • Kierunek handlu : Długi
 • Wielkość transakcji : 5 ETH
 • Czas przetrzymania : 3 dni
 • Cena wyjściowa : Aż do $310 (+$10)
 • Dostępne saldo konta : $2,500
 • Dźwignia : 10x
 • Stawka finansowania : -0.069%
 • Prowizja : 0.11%
Wyjścia:
 • Początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego: $300 (cena ETH) X 5 kontraktów / 10x dźwignia = $150
 • Komisja przy wejściu: $300 (cena ETH) X 5 kontraktów X 0.11% = $1.65
 • Komisja przy wyjściu: $310 (cena ETH) X 5 kontraktów X 0.11% = $1.705
 • Dzienne finansowanie *: -0.069% (Dzienne finansowanie) X $1,500 pozycji wartości nominalnej = $1.035 obciążonych środków
 • Całkowite finansowanie *: 3 (dni w handlu) X $1.035 (Dzienne koszty finansowania) = $3.105 obciążonych środków
 • Zysk na transakcji: $10 (ruch cen w górę) X 5 (kontrakty) - $1.65 (prowizja od wejścia) - $1.705 (prowizja przy wyjściu) - $3.105 (finansowanie) = $43.54
 • Zwrot na marginesie: = $43.54 (zysk dolara) / $150 (margines) = 29%
Niekorzystny długi kontrakt z likwidacją
Założenia:
 • Cena wejścia Bitcoin: $10,500
 • Kierunek handlu: Długi
 • Rozmiar transakcji: 1 BTC
 • Czas przetrzymania: 3 dni
 • Dostępne saldo konta: $5,000
 • Dźwignia: 10x
 • Stawka finansowania: -0.069%
 • Prowizja: 0.11%
 • Poziom likwidacji: 100%
Wyjścia:
 • Początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt / 10x dźwignia = $1,050
 • Komisja przy wejściu: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $11.5
 • Dzienne finansowanie *: 0.069% (dzienna stawka finansowania) X $10500 (wartość nominalna) = $7.245 obciążonych środków
 • Całkowite finansowanie *: $7.245 (dzienne finansowanie) X 3 (dni w handlu) = $7.245 obciążonych środków
 • Maksymalny niekorzystny ruch cen: ($5,000 (dostępne saldo) - $11.5 (prowizja za wejście) - $1050 (wymagany depozyt)) = $3938.5
 • Cena likwidacji: $10,500 (cena wejścia) - ($3,938.5 x 100%)( maksymalny niekorzystny ruch cen)= $6,561.5
 • Prowizja przy wyjściu (likwidacja): $6,561.5 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $7.22
 • P/L Transakcji = - $3,939.5 - $7.22 (prowizja za wyjście pobierana podczas likwidacji) - $21.735 (pobrane finansowanie) = - $3,969.455
Niekorzystny krótki kontrakt z regularnym wyjściem
Założenia:
 • Cena wejściowa Bitcoin: $10,500
 • Kierunek handlu: Krótki
 • Wielkość transakcji: 1 BTC
 • Czas przetrzymania: 10 dni
 • Cena wyjściowa: aż do $10,600 (+$100)
 • Dostępne saldo konta: $5,000
 • Dźwignia: 10x
 • Stawka finansowania: -0.069%
 • Prowizja: 0.11%
Wyjścia:
 • Początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt / 10x dźwignia = $1,050
 • Prowizja przy wejściu: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $11.5
 • Prowizja przy wyjściu: $10,600 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $11.66
 • Dzienne finansowanie *: 0.069% (dzienna stawka finansowania) X $10,500 (wartość nominalna) = $7.245 obciążonych środków
 • Całkowite finansowanie *: $7.425 (dzienne finansowanie) X 10 (dni w handlu) = $74.25 obciążonych środków
 • P/L Transakcji: - $100 (strata za zlikwidowany kontrakt) X 1 kontrakt - $23.16 (prowizja w obie strony) - $74.25 (stawka finansowania) = $197.41
Korzystny krótki kontrakt z regularnym wyjściem
Założenia:
 • Cena wejściowa Bitcoin: $10,500
 • Kierunek handlu: Krótki
 • Rozmiar transakcji: 1 BTC
 • Czas przetrzymania: 10 dni
 • Cena wyjściowa: Do $10,000 (-$500)
 • Dostępne saldo konta: $5,000
 • Dźwignia: 10x
 • Stawka finansowania: -0.069%
 • Prowizja: 0.11%
Wyjścia:
 • Początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt / 10x dźwignia = $1,050
 • Prowizja przy wejściu: $10,500 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $11.5
 • Prowizja przy wyjściu: $10,000 (Cena BTC) X 1 kontrakt X 0.11% = $11
 • Dzienne finansowanie *: 0.069% (dzienna stawka finansowania) X 10,500 (wartość nominalna) = $7.245 obciążonych środków
 • Całkowite finansowanie *: $7.245 (dzienne finansowanie) X 10 (dni w handlu) = $72.45 obciążonych środków
 • P/L Transakcji: $500 (zysk na kontrakt) X 1 kontrakt - $22.5 (prowizja w obie strony) - $72.45 (stawka finansowania) = $405.05

* Należy pamiętać, że stawki finansowania, dla celów tych przykładów, są naliczane od nominalnej wartości transakcji w momencie wejścia bez względu na dni.