ANALIZA TECHNICZNA DLA PROFESJONALNYCH TRADERÓW BITCOIN

 

Analiza techniczna to zestaw narzędzi wykorzystywanych do oceny istniejącego trendu cenowego Bitcoin and identify the optimal market entry and exit points.

Podstawą analizy technicznej Bitcoin są wzorce wykresów i wskaźniki techniczne. 

Wzorce wykresów to formacje, które pojawiają się wielokrotnie na wykresie cen. Analiza takich wykresów pomaga zidentyfikować prawdopodobny kierunek przyszłych zmian cen. 

Wskaźniki techniczne są zasadniczo matematycznymi wzorami i algorytmami, które wykorzystują dane o cenie rynkowej i wielkości jako zmienne wejściowe, aby przekształcić je w sensowną prognozę ceny. 

Rozpocznijmy naszą podróż do analizy technicznej od nauki podstawowego narzędzia każdego inwestora - wykresu cen.

 

Wykresy cen

Traderzy używają wykresów do identyfikowania trendów i wzorców cen w czasie. Korzystamy przede wszystkim z wykresów z cenami rynkowymi i wolumenami prezentowanymi na osi pionowej oraz czasem prezentowanym na osi poziomej. 

Wybrane ramy czasowe (miesięczne, tygodniowe, dzienne lub śród dzienne od M1 do H4) odzwierciedlają horyzont handlowy, z którego korzysta trader przy sporządzaniu prognoz cen i decyzji handlowych. Inwestor zazwyczaj zaczyna od obserwowania długoterminowych trendów na wykresach miesięcznych i tygodniowych, następnie patrzy na ostatnią aktywność na wykresie dziennym, a następnie identyfikuje najlepsze momenty wejścia na rynek i punkty wyjścia, patrząc na wykresy śród dzienne (M1-H4) 

Jeśli ceny zmieniły się wykładniczo (np. Cena Bitcoin w ciągu ostatnich 5 lat), inwestor może wybrać rysowanie wykresów w skali logarytmicznej zamiast zwykłej skali liniowej.

Bitcoin price charts

Jeśli ceny zmieniły się wykładniczo (np. Cena Bitcoin w ciągu ostatnich 5 lat), inwestor może wybrać rysowanie wykresów w skali logarytmicznej zamiast zwykłej skali liniowej.

Bitcoin line charts

Wykresy liniowe są najprostszymi wykresami analizy technicznej. Pokazują ceny zamknięcia dla każdego okresu jako linię ciągłą. Oto przykład wykresu liniowego dla BTC/USD: Wykresy świecowe wyświetlają pole dla każdego okresu ograniczonego cenami otwarcia i zamknięcia. Górna linia pionowa reprezentuje najwyższą cenę w danym okresie, a dolna oznacza najniższą cenę w tym samym okresie. Jeśli świeca jest zielona, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia. Jeśli jest czerwona, to cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia. Wykresy świecowe ułatwiają rozpoznawanie wzorów. 

Wykres słupkowy pokazują pionową linię dla każdego okresu, odzwierciedlającą wysokie i niskie ceny dla każdego okresu handlowego, a także cenę zamknięcia oznaczoną jako myślnik po prawej stronie linii, a cena otwarcia jako myślnik po lewej stronie.

Bitcoin bar charts

Analiza Trendów

Podstawy analizy trendów 

Jedną z najważniejszych koncepcji analizy technicznej jest analiza trendów. Podstawowym założeniem leżącym u podstaw analizy trendów jest to, że ceny rynkowe przez pewien czas zmierzają w tym samym kierunku. 

Instrument handlowy, taki jak BTC / USD (Bitcoin vs. Dolar amerykański), można uznać za będący w trendzie wzrostowym, spadkowym lub płaskim (bocznym). 

Handlowcy, którzy są w stanie zidentyfikować trendy cenowe od samego początku, mają możliwość otwarcia pozycji w kierunku trendu i czerpania zysków z różnicy cen. Dlatego celem tradera jest KUPNO gdy składnik aktywów wykazuje tendencję wzrostową i SPRZEDAŻ gdy składnik aktywów wykazuje tendencję spadkową.

Bitcoin buy sell

Ceny aktywów finansowych nie wykazują tendencji cały czas. Kiedy cena przesuwa się w bok, lepiej powstrzymać się od handlu, ponieważ trudno jest sporządzać prognozy za pomocą analizy technicznej. Znacznie lepiej jest handlować gdy prognozy wydają się być bardziej dokładne, a cena jest w silnym trendzie wzrostowym lub spadkowym.

Bitcoin buy sell trend

 

Jak rozpoznać trend wzrostowy?

Trend wzrostowy ma miejsce, gdy cena idzie w górę i w górę. Na przykład, gdy cena Bitcoin rośnie, każde kolejne nowe maksimum powinno być wyższe niż poprzednie maksimum, a ilekroć nastąpi obniżenie, każde kolejne nowe minimum powinno być wyższe niż poprzednie minimum. Istnieje wiele sposobów identyfikacji trendu wzrostowego, zarówno wizualnie, jak i przy użyciu wskaźników technicznych. 

Inwestor może po prostu narysować linię trendu wzrostowego łączącą najniższe wykresy cen. Gdy cena dotknie tej linii trendu, oczekuje się jej powrotu. Natomiast spadek cen poniżej linii trendu może wskazywać na odwrócenie trendu i dalszy spadek ceny. Przykład linii trendu wzrostowego przedstawiono poniżej: 

Trader może również zastosować wskaźnik techniczny trendu do wykresu, aby określić kierunek trendu, na przykład zwykłą średnią ruchomą. Omówimy mechanikę wzorów wykresów i wskaźników technicznych w następnych akapitach. 

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy rynek rośnie w górę, siły popytu przewyższają podaż na rynku, co w pierwszej kolejności prowadzi do wzrostu cen. W praktyce oznacza to, że traderzy są skłonni płacić coraz wyższe ceny w miarę upływu czasu, ponieważ oczekują, że cena w przyszłości będzie jeszcze wyższa w porównaniu z obecną sytuacją. 

Poniższa tabela przedstawia przykład rosnącej ceny Bitcoin, odzwierciedlającej silny trend wzrostowy.

Bitcoin price rising

Kiedy rynek bitcoinów rośnie w górę, oznacza to, że istnieje silny popyt na Bitcoiny, prawdopodobnie spowodowany przez traderów, którzy uważają, że wartość bitcoinów jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa, a oczekuje się, że cena rynkowa wzrośnie w przyszłości.

Jak rozpoznać trend spadkowy?

Trend spadkowy ma miejsce, gdy cena spada niżej i niżej. Na przykład, gdy cena Bitcoin obniża się, każde kolejne nowe minimum jest niższe niż poprzednie minimum, a ilekroć następuje wzrost w górę, każde kolejne nowe maksimum jest niższe niż poprzednie maksimum. 

Podobnie jak trend wzrostowy, inwestorzy mogą wykorzystywać wzorce wykresów i wskaźniki techniczne w celu zidentyfikowania trendu spadkowego. Kiedy rynek ma tendencję spadkową, podaż jest przeważającym popytem na rynku, w wyniku czego handlowcy są gotowi zaakceptować coraz niższe ceny w celu zamknięcia długich pozycji lub wejścia na nowe krótkie pozycje. 

Poniższa tabela przedstawia przykład spadku ceny akcji Tesli, odzwierciedlając silny trend spadkowy.

Bitcoin downward trend

Kiedy cena akcji Tesli spada, jak pokazano w powyższym przykładzie, oznacza to, że ogólne nastroje na rynku pogarszają się, a traderzy oczekują, że cena będzie nadal spadać, co skłania ich do sprzedaży już teraz.

Trendy krótko-, średnio- i długoterminowe

Możliwość rozróżnienia różnych czasów trwania trendów cenowych i wykorzystywania wielu ram czasowych w handlu ma ogromne znaczenie dla traderów. W ten sposób inwestorzy rozróżniają trendy krótko-, średnio- i długoterminowe. 

Krótkoterminowe trendy cenowe zwykle utrzymują się przez kilka dni i są wykorzystywane głównie przez aktywnych handlowców śród dziennych

Aktywni inwestorzy starają się dostrzec główny trend śród dzienny, eliminując szum rynkowy i mogą otwierać wiele pozycji w ciągu jednego dnia. Natomiast inwestorzy długoterminowi nie są zainteresowani zmiennością śród dzienną i bardziej koncentrują się na identyfikowaniu długoterminowych trendów. Najlepszy przedział czasowy wykresu dla handlu krótkoterminowymi trendami to od M1 (jedna minuta) do M15 (piętnaście minut TF) 

Trendy średnioterminowe zwykle obejmują okresy od kilku tygodni do sześciu miesięcy. Zazwyczaj są one wykorzystywane zarówno przez aktywnych traderów, jak i długoterminowych inwestorów do analizy trendów w celu potwierdzenia swoich założeń. Inwestorzy wykorzystują trendy średnioterminowe, aby zidentyfikować najlepsze punkty wejścia i wyjścia w całym cyklu długoterminowych trendów. Najlepszy przedział czasowy wykresu dla trendów średnioterminowych to okres od H1 (jednogodzinny TF) do D1 (jednodniowy TF). 

I wreszcie długoterminowe trendy obejmują okresy od pół roku do wielu lat. Wielu inwestorów długoterminowych stosuje strategię handlową typu „kup i trzymaj”, mając długoterminowy horyzont inwestycyjny i ustalając ceny docelowe daleko w przyszłość. 

 

Przełamanie trendu spadkowego i wzrostowego

Narysowanie linii trendu na wykresie może pomóc w określeniu, czy trend będzie kontynuowany czy się cofnie

W trendzie wzrostowym linia trendu łączy rosnące niskie ceny. W trendzie spadkowym linia trendu łączy malejące wysokie ceny

Kiedy cena przekracza linię trendu o to, co inwestor uważa za znaczącą kwotę (zwykle 1-2% ceny), mówi się, że nastąpi przełamanie trendu spadkowego lub przełamanie trendu wzrostowego. 

Przełamania mogą sygnalizować koniec poprzedniego trendu (tj. Odwrócenie trendu). 

Poniższa tabela przedstawia przykład kilku przełamań w górę od trendu spadkowego (wskazanego przez czerwone kanały liniowe).

Bitcoin trends

 

Wsparcie i opór

Wsparcie i opór to dwie koncepcje ściśle związane z analizą trendów. 

Wsparcie definiuje się jako poziom cen, przy którym siła nabywców jest wystarczająca, aby zatrzymać spadek ceny i odwrócić go w górę. 

Opór to poziom cen, przy którym siła sprzedawców jest wystarczająca, aby zatrzymać wzrost cen i odwrócić go w dół. 

Siła nabywców i sprzedawców jest mierzona wielkością handlu. Tak więc, gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia, wielkość zamówień kupna na tym poziomie zaczyna przekraczać wielkość zamówień sprzedaży, a cena odwraca się w górę. 

Podobnie, gdy cena zbliża się do poziomu oporu, ilość zamówień kupna na tym poziomie zaczyna przekraczać wielkość zamówień sprzedaży, a cena odwraca się w górę. 

Poziomy wsparcia i oporu często pojawiają się po cenach ważnych psychologicznie, takich jak ceny zaokrąglone lub historyczne wzloty i upadki. Psychologia tego polega na tym, że inwestorzy często składają zlecenia limitów, a także zlecenia stop-loss i take-profit według okrągłych liczb i w pobliżu poprzednich znaczących minimów i maksimów.

 

Wsparcie i opór - Przykład 1

Bitcoin support and resistance

Zobaczmy prawdziwy przykład handlu (link) obejmujący analizę poziomów wsparcia i oporu w celu podjęcia decyzji handlowej. Oto analiza wykresu Bitcoin opublikowanego 13 czerwca 2019 r: 

W tej analizie wykresu Bitcoin wsparcie w wysokości 7500 $ zostało przetestowane trzy razy przez inwestorów w ciągu ostatniego tygodnia (w czasie analizy) i nie zostało przełamane. To zachowanie cenowe sugerowało, że rynek raczej nie będzie się przesuwał w dół co wzmocniło sygnał trendu wzrostowego. 

Jak widzimy, wniosek ten okazał się trafny, a rynek kontynuował wzrost.

 

Wsparcie i opór - Przykład 2

Bitcoin support and resistance

Przejrzyjmy inny przykład (link) obejmujący analizę poziomów wsparcia i oporu w celu podjęcia decyzji handlowej: 

W tej analizie cen bitcoinów doszliśmy do wniosku, że w tym momencie nie było powodów, aby cena była obniżana. Cena przekroczyła poprzednią lokalną najwyższą wartość 9 000 USD, co było wyraźnym sygnałem, że rynek zamierza pójść dalej w górę. 

Zalecamy trzymanie się długich pozycji, aż cena osiągnie docelowy poziom 10 000 USD - najbliższy znaczący poziom oporu - przy wystąpi bessa, a rynek dostosuje się. 

Po raz kolejny nasza analiza była poprawna i cel 10 000 $ umieszczony na następnym znaczącym poziomie oporu był właściwą decyzją.

Siła prognozowania używając wsparcia i oporu

Jak widać na poniższym wykresie cen Bitcoin, cena 9000 USD jest liczbą okrągłą i była znaczącym poziomem oporu w momencie analizy. Innym dobrym przykładem znacznego poziomu oporu jest najwyższy w historii Bitcoin na poziomie 20 000 USD, osiągnięty w 2017 r. Który jest również liczbą okrągłą. 

Ważną obserwacją dotyczącą linii wsparcia i oporu jest tak zwana zasada zmiany polaryzacji”, co oznacza, że gdy cena przebije poziom wsparcia o znaczącą kwotę, staje się oporem (i odwrotnie). Na następnym wykresie Bitcoin cena 8,100 USD jest postrzegana jako poziom oporu, dopóki cena nie przekroczy tego poziomu, a następnie 8,100 USD staje się poziomem wsparcia, gdy ceny spadają od ich nowych szczytów.

Bitcoin support and resistance chart

Ogólnie rzecz biorąc, gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia, inwestorzy uważają tę cenę za atrakcyjną okazję do zakupu. I odwrotnie, gdy cena zbliża się do poziomu oporu, inwestorzy uważają tę cenę za atrakcyjną okazję do sprzedaży.

Wzory wykresów

Wzory wykresów to rozpoznawalne formacje, które pojawiają się wielokrotnie na wykresie cen. Analiza wzorów wykresów pomaga zidentyfikować prawdopodobny kierunek przyszłych zmian cen

Niektóre wzorce wydają się pojawiać na końcu trendów, podczas gdy inne wzorce wskazują, że trend prawdopodobnie się utrzyma. Dlatego wszystkie wzorce wykresów są podzielone na dwa główne typy: wzorce odwracania i wzorce kontynuacji. 

Aby wyodrębnić przydatne informacje prognostyczne z różnych wzorów wykresów, trader musi wyraźnie zobaczyć kierunek trendu przed wzorcem i być w stanie dokładnie rozpoznać wzór

Rozważmy najpopularniejsze typy wzorców odwracania i wzorców kontynuacji, korzystając z niektórych rzeczywistych przykładów na wykresie Bitcoin. 

Wzorce kontynuacji

Wzorce kontynuacji sugerują raczej pauzę w trendzie niż odwrócenie. Najpopularniejszymi i najczęściej stosowanymi typami wzorów kontynuacji trójkąty - kanały trendów

Przyjrzyjmy się, jak należy rozpoznać te wzorce i spójrzmy na przykłady ich zastosowania w praktyce.

Wzory trójkątne

Trójkąty tworzą się, gdy ceny osiągają niższe szczyty i wyższe min- ima w pewnym okresie. Trójkąty mogą być symetryczne, rosnące lub malejące

Trójkąty sugerują, że presja kupna i sprzedaży chwilowo stała się mniej więcej równa, ale nie oznacza to zmiany kierunku trendu. Rozmiar trójkąta lub różnica między dwiema liniami trendu w momencie, gdy wzór zaczyna się formować, można wykorzystać do ustalenia ceny docelowej, zakładając, że cena wyłamie się z trójkąta i poprzedni trend będzie kontynuowany. 

Zobaczmy, jak działają trójkąty, na przykładzie trójkąta wstępującego.

Ascending triangle

Trójkąt wstępujący to figura, w której linia łącząca wysokie ceny jest pozioma, a linia łącząca niskie ceny stanowi trend wzrostowy. 

Przyjrzyjmy się przykładowi na wykresie cen Ethereum (link):

Przed realizacją tego handlu przeprowadziliśmy zaawansowaną analizę techniczną Ethereum na podstawie wzorców wykresów

W tym konkretnym przypadku pojawiło się wiele silnych sygnałów, sugerujących, że trend wzrostowy dla ETH / USD jest aktywny i będzie kontynuowany

Jak widać z wykresu, wystąpił trójkąt wstępujący. W tym przypadku wzorzec ten oznacza, że uczestnicy rynku sprzedawali ETH za 145 USD w ciągu ostatnich dwóch tygodni (w momencie analizy), zawsze zatrzymując je po tej samej cenie, ale kupujący stawali się coraz bardziej odważni i kupowali po coraz wyższych cenach, aby zatrzymać wyprzedaże zamiast czekać na dalsze spadki cen. 

Wiemy, że wstępujący trójkąt zwykle tworzy się w trendzie wzrostowym i jest bardzo silnym sygnałem hossy

Co ważne, istniał jeszcze jeden znaczący trójkąt wstępujący, ograniczony od góry oporem w wysokości 165 USD. Ponieważ trójkąt formował się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, każdy z mniejszych trendów kończył się w coraz wyższej cenie, sugerując, że popyt na zakup wywierał większy wpływ na cenę niż popyt na sprzedaż w średnim okresie. Oznaczało to również, że kupujący najprawdopodobniej po raz kolejny zakwestionują opór w wysokości 165 USD i być może cena go przebije. 

W tej konkretnej analizie stwierdziliśmy: 

Oczekujemy, że cena Ethereum przekroczy próg 145 USD, po czym otrzymamy sygnał kontynuacji trendu wzrostowego. Na podstawie sygnałów z różnych wskaźników technicznych i schematów kontynuacji uważamy, że cena Ethereum nabierze tempa w tym tygodniu i wzrośnie do co najmniej 160 USD

Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost trwał powyżej 145 USD (poza trójkątem), co nadało nowy impet ETH / USD w następnym tygodniu po opublikowaniu analizy i doprowadziło do wzrostu ceny powyżej 200 USD. 

Jak widać, wzorce wykresów kontynuacyjnych są silnym narzędziem prognostycznym i analitycznym, jeśli są stosowane w umiejętny sposób. 

Zasadą jest, że im dłużej wzór trójkąta się utrzymuje, tym bardziej zmienny i trwały może być późniejszy ruch cen. W pokazanym przykładzie cena przekroczyła opór 165 USD i wzrosła o znaczną kwotę, przekraczając 200 USD w ciągu kilku dni.

Kanały trendu

Wzorce kanałów trendu występują w dwóch postaciach - kanałów rosnących i kanałów malejących

W przypadku kanału rosnącego linie trendu tworzące nachylenie kanału w kierunku do góry, w którym cena osiąga coraz wyższe i wyższe wartości. Kanał trendu rosnącego jest wzorem kontynuacjiktóry potwierdza sygnał trendu wzrostowego. 

Podobnie w malejącym kanale linie trendów nachylają się w kierunku w dół, w ramach którego cena powoduje niższe i niższe maksima. Kanał trendu malejącego jest wzorem kontynuacji, który potwierdza sygnał trendu spadkowego. 

Zobaczmy, jak działają kanały trendów, na przykładzie kanału trendów rosnących (link).

Trend channels

W tej analizie o nazwie “Fala korekcyjna na Bull Market: Uważaj na te SYGNAŁY zakupuodnieśliśmy się do kanału trendów rosnących w codziennych ramach czasowych wykresu Bitcoin. Zbudowaliśmy kanał w taki sposób, że cena Bitcoinów była idealnie ograniczona w ramach linii trendu tego kanału, co pozwoliło nam zidentyfikować cenę docelową Bitcoin, sugerowaną przez kanał, na poziomie 11,500 USD. Dlatego zalecamy stosowanie 11,500 USD jako celu realizacji zysków dla długich pozycji. 

Ta prognoza okazała się bardzo dokładna, a cena osiągnęła cel 11,500 USD w ciągu tygodnia po sporządzeniu tej prognozy. Jak widać, w tym konkretnym przypadku kanał trendu jako wzorzec wykresu kontynuacji został wykorzystany jako podstawa naszej rekomendacji kupna i okazał się mieć wysoką siłę prognostyczną. 

Wzorce odwrócenia trendu

Wzorce odwrócenia, jak sama nazwa wskazuje, służą do identyfikacji końca trendu. Występują one, gdy trend zbliża się do przedziału cen, ale nie utrzymuje się poza tym przedziałem. Dowód, że kierunek trendu ma się wkrótce zmienić, jest z pewnością ważny, dlatego wzorce odwracania są cennym narzędziem dla traderów. 

Dobrze znanym przykładem jest formacja głowy i ramion. Ten wzorzec sugeruje, że zapotrzebowanie, które napędzało wzrost, zanika, szczególnie jeśli każdy z wzlotów wzorca występuje przy malejącym wolumenie. 

Podwójne i potrójne wzory są podobne do wzorców głowy i ramion, ponieważ wskazują na osłabienie presji zakupowej, która napędzała trend wzrostowy. W obu przypadkach cena osiąga poziom oporu, przy którym presja sprzedaży pojawia się wielokrotnie, co zapobiega dalszemu wzrostowi ceny.

 

Wskaźniki techniczne

Wskaźnik średniej ruchomej

Średnia ruchoma to wskaźnik oparty na cenie, który służy do łagodzenia wahań (zmienności) na wykresie cenowym w celu określenia prawdziwego kierunku trendu cenowego

Średnia ruchoma to po prostu średnia wartość ostatnich N cen zamknięcia. Im dłuższy okres, z którego weźmiemy N, tym gładsza linia średniej ruchomej i oczekiwany trend długoterminowy. 

Inwestorzy często używają okresów, które są intuicyjnie uzasadnione, takich jak 30-dniowa średnia ruchoma odzwierciedlająca liczbę dni w miesiącu lub 180-dniowa średnia ruchoma odzwierciedlająca okres 6 miesięcy. 

Traderzy często używają kilku średnich kroczących z różnymi okresamiaby zidentyfikować i potwierdzić dominujący trend cenowy. Na przykład można użyć szybkiej MA z 10-dniowym okresem, aby zidentyfikować trend krótkoterminowy, i wolnej MA z 90-dniowym okresem, aby zidentyfikować długoterminowy trend cenowy. 

Kiedy szybko zmieniająca się średnia przekracza średnią powolną („złoty krzyż”), jest to często postrzegane jako sygnał rosnącego trendu wzrostowego i generuje sygnał „kup”. 

I odwrotnie, szybkie przejście poniżej powolnej średniej („martwy krzyż”) jest często postrzegane jako dowód na początek trendu spadkowego, generując sygnał „sprzedaj”. 

Przyjrzyjmy się prawdziwemu przykładowi, w jaki sposób można stosować MA w handlu bitcoinami (link).

Bitcoin technical indicators

W tej analizie założyliśmy, że Bitcoin może osiągnąć 4500 $ w ciągu tygodnia i zaleciliśmy jego zakup. 

Zastosowaliśmy dwie średnie ruchome - zarówno szybkie, jak i powolne - aby określić kierunek trendu. Tak więc w momencie analizy rosły zarówno szybkie (10-dniowe), jak i powolne (30-dniowe) wykładnicze średnie ruchome. Doszliśmy do wniosku, że ponieważ oba EMA - z krótkim i długim okresem - rosły, a cena BTC rosła powyżej szybkiego EMA, odpowiednim sygnałem było kupowanie bitcoinów. Jak widać, sygnał okazał się prawidłowy.

 

Wskaźnik MACD

U podstaw MACD jest bardzo silnym wskaźnikiem i zapewnia dobrą dokładność prognoz, jeśli jest właściwie stosowany. 

MACD oznacza oscylator średniej ruchomej konwergencji/dywergencji. Jest zbudowany z dwóch linii, linii MACD i linii sygnałowej. 

Linia MACD jest różnicą między dwoma wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchomymi (EMA) o szybkich i wolnych okresach. W poniższym przykładzie jako dane wejściowe stosujemy 7 i 30 dni. 

Linia sygnału jest to po prostu EMA linii MACD. W poniższym przykładzie stosujemy 5-dniową EMA. 

Wskaźnik oscyluje wokół zera i nie ma górnej ani dolnej granicy. 

Handlowcy używają MACD w analizie technicznej na trzy sposoby

  1. Analizując skrzyżowania linii MACD i linii sygnałowej 
  2. Analizując, czy MACD znajduje się poza swoim normalnym zakresem 
  3. Używając linii trendu na samym MACD (konwergencja / rozbieżność). 

Przyjrzyjmy się każdemu z tych sygnałów w zastosowaniu do trendu Bitcoin, jak przedstawiono w poniższym przykładzie.

 

Wskaźnik MACD - Przykład

Oto przykład wykresu Bitcoin, w którym stosujemy wskaźnik MACD do prognozowania ceny Bitcoin (link).

MACD indicator

  1. Linia MACD jest znacznie powyżej zera i przesuwa się w górę. Jest to sygnał wskazujący, że BTC/USD jest WZRASTA. W praktyce oznacza to, że krótkoterminowy trend Bitcoinów rośnie i przyspiesza, w porównaniu z długoterminowym trendem cenowym.
  2. Widzimy, że 21 marca linia MACD przecięła linię sygnałową od góry do dołu, który był wynikiem nieoczekiwanego spadku ceny Bitcoin w tym dniu. Chociaż wskazuje to na spowolnienie trendu wzrostowego, w porównaniu z dynamiką z poprzedniego tygodnia, nadal nie oznacza odwrócenia trendu. Tę dynamikę rynku powinniśmy interpretować jako normalną zmienność, ale nie jako zmianę trendu.
  3. Nie było rozbieżności między trendem wartości MACD a ceną rynkową Bitcoin. To dodatkowo potwierdza, że aktualny trend wzrostowy jest ważny.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera są konstruowane w oparciu o standardowe odchylenie cen zamknięcia w ostatnich n okresach. Inwestor może rysować wysokie i niskie pasma w wybranej liczbie standardowych odchyleń (zwykle dwa). Pasma oddalają się od siebie, gdy rośnie zmienność cen, i zbliżają się do siebie, gdy ceny są mniej zmienne. 

Ceny powyżej lub powyżej górnej granicy Wstęg Bollingera mogą być postrzegane jako wskaźnik nasyconego rynku, który jest „zbyt wysoki” i prawdopodobnie spadnie w najbliższym czasie. Podobnie, ceny poniżej lub poniżej dolnego Wstęg Bollingera mogą być postrzegane jako wskazujące na wyprzedanie rynku, który jest „zbyt niski” i prawdopodobnie wzrośnie w najbliższym czasie. Możliwą strategią handlową przy użyciu WB jest kupowanie, gdy cena jest w dolnym paśmie, lub sprzedaż, gdy cena jest w górnym paśmie. 

Oto przykład sygnału handlowego wygenerowanego na podstawie WB:

Bollinger bands indicator

Był silny sygnał popierający rekomendację kupna: 17 lipca 2019 r. Nastąpiło przełamanie poniżej dolnego przedziału granicznego, a przełom ten sugerował, że cena powinna powrócić w górę i wkrótce rozpocznie się nowa hossa.