Jak zbudować zyskowną strategię inwestycyjną Bitcoin

 

Krok #1

Opracuj strategię inwestycyjną opartą na regułach

Jeśli chcesz osiągnąć spójność i rentowność w handlu, powinieneś opracować strategię inwestycyjną opartą na regułach.

DEFINICJA:

Strategia inwestycyjna to system, który pozwala podejmować decyzje handlowe na podstawie dokładnych sygnałów i reguł zarządzania ryzykiem, a nie na podstawie losowych przypuszczeń lub szumu rynkowego. 

Właśnie to odróżnia 5% najlepszych traderów od 95% innych. 5% najlepszych traderów dysponuje zyskowną strategię handlową, który generuje dla nich kon- sekwentnie dokładne sygnały handlowe, a 95% traderów nie ma takiego sys- temu. 

Strategia handlowa, pozwalająca podejmować trafne decyzje handlowe, jest jed- nym z najważniejszych czynników, które sprawią, że odniesiesz sukces. 

Każda strategia handlowa oparta jest na określonym modelu prognostycznym lub zestawie zasad, sugerujących inwestorowi, kiedy kupić lub sprzedać określony składnik aktywów. 

Modele prognostyczne mogą różnić się od prostych kombinacji wskaźników technicznych do bardziej złożonych, obejmujących podstawowe wskaźniki, wzorce wykresów, linie trendu i kanały trendu oraz znaczące poziomy cen. 

Jeśli chcesz opracować strategię handlową, najlepszą rekomendacją jest uczyć się od ekspertów i odnoszących sukcesy traderów oraz ćwiczyć handel codziennie. 

Na przykład możesz subskrybować kanał Monfex na TradingView, który jest całkowicie bezpłatny, przeczytać uważnie analizę dołączoną do każdego sygnału handlowego i później ćwiczyć na swoim koncie Dzięki temu będziesz bardzo biegły w budowaniu systemów transakcyjnych szybciej niż używając czegokolwiek innego. 

Krok #2

Osiągaj doskonałe wyniki w analizie technicznej i śledzeniu trendów

Drugim najważniejszym krokiem do zyskownego handlu jest doskonała identyfikacja trendów rynkowych. 

WAŻNE INFORMACJE:

Ceny rynkowe są nieprzewidywalne. Nie można prognozować przyszłych cen z całkowitą pewnością, ponieważ przyszłość z definicji nie jest znana. Możesz podążać za trendem cenowym

Twoim celem jako przedsiębiorcy jest zidentyfikowanie bieżącego kierunku zmian cen, a następnie podążanie za trendem. Około 70% czasu rynkowego jest w trybie trendu, w górę lub w dół, a 30% czasu jest płaskie. 

Tak więc, jeśli nauczysz się rozpoznawać trendy, będziesz mógł kupować po niskich cenach i sprzedawać po wyższych, dzięki czemu osiągniesz zysk. Aby zdobyć umiejętności rozpoznawania trendów, musisz nauczyć się stosować analizy techniczneAnaliza techniczna działa i jest bardzo wydajna. 

Istotą analizy technicznej jest badanie wykresów cen przy użyciu wskaźników technicznych w celu wyeliminowania szumu rynkowego i określenia prawdzi- wego kierunku trendu cenowego. 

Najważniejsze narzędzia w analizie technicznej nazywane są wskaźnikami. Wskaźniki techniczne generują sygnały pozwalające na podejmowanie decyzji o tym, jak i kiedy handlować. Esencją każdego wskaźnika technicznego jest matematyczna formuła, co pozwala zidentyfikować trendy rynkowe niewidoczne gołym okiem. 

Krok #3

Zdobądź wysoką w użyciu platformy transakcyjnej

Trzecim najważniejszym krokiem do zyskownego handlu jest to, że musisz być obeznany z korzystaniem z platformy transakcyjnej. 

Wynika to z faktu, że platforma handlowa jest podstawowym narzędziem, którego Ty, jako trader, będziesz używać do analizowania wykresów cen i podejmowania decyzji handlowych. 

Oto główne zakładki na platformie handlowej Monfex

Market Watch 

Obserwacja rynku w tej zakładce pokazuje wszystkie instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na platformie. Kliknij dowolną nazwę instrumentu, aby otworzyć jego tabelę. 

Wykres cen 

Wykres cen stanowi wizualną reprezentację historycznych zmian cen. Możesz wykorzystać różne ramy czasowe, które są odpowiednie dla Twojej strategii handlowej. Możesz wybierać między słupkowym świecowym i innymi rodzajami wykresów. 

Za pomocą potężnych narzędzi analizy technicznej i narzędzi do rysowania można znaleźć wzorce wykresów, stosując linie trendu, kanały trendów i analizę regresji. 

Zakładka handlu Aby handlować, musisz wiedzieć, jak wykupić nowe zlecenie. Za pomocą zleceń z limitem, zleceń rynkowych i zleceń stop można wykonywać strategie handlowe o dowolnej złożoności. 

Pozycj

Tutaj możesz obserwować swój bieżący zysk lub stratę dla całego rachunku handlowego. Zysk pokazywany jest w walucie bazowej rachunku handlowego. 

Kolejne dwie zakładki pokazują dziennik aktywności i historię konta.

Krok #4

Handluj wieloma instrumentami (tj. Dywersyfikuj)

Czwartym krokiem do rentownych inwestycji jest dywersyfikacja.

DEFINICJA:

The concept of diversification relates to risk management and means that you shouldn't invest all capital in a single asset. Or, equivalently, if you’re a trader, you shouldn’t trade on a single financial instrument. 

Koncepcja dywersyfikacji dotyczy zarządzania ryzykiem i oznacza, że nie powinieneś inwestować całego kapitału w jeden składnik aktywów. Lub, jeśli jesteś traderem, nie powinieneś handlować tylko jednym instrumentem finansowym. Dywersyfikacja pomoże ci uniknąć katastrofalnych skutków dla twojego konta handlowego. 

Doskonałym przykładem może być inwestowanie w Bitcoin pod koniec 2017 r., Kiedy jego cena zbliżała się do 20 000 USD za Bitcoin. Jak wiemy teraz, cena ta stała się najwyższą w historii i od tego czasu cena spadła o ponad 85% w najniższym punkcie w 2018 r. Tak więc wielu inwestorów i handlujących marżami straciło swoje depozyty. Mogliby uniknąć tego katastrofalnego wyniku, gdyby zdywersyfikowali swoje transakcje na inne klasy aktywów, takie jak rynek walutowy i akcje. 

Oto praktyczna rada: Nigdy nie handluj jednym aktywem, takim jak Bitcoin. Wybierz 5 najbardziej płynnych krypto walut, a także dodaj inne klasy aktywów, takie jak Forex, akcje i towary, i handluj nimi wszystkimi

W perspektywie długoterminowej zyskowność będzie znacznie bezpieczniejsza i spójniejsza

Krok #5

Zastosuj skuteczne zarządzanie ryzykiem

Piąty krok do zyskownego handlu jest również bardzo ważny i jest nim skuteczne zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest integralną częścią handlu. Ceny rynkowe nigdy nie są przewidywalne z całkowitą pewnością, a za każdym razem, gdy wchodzisz w transakcję, narażasz się na ryzyko straty. 

Istnieją trzy główne zasady zarządzania ryzykiem, których należy przestrzegać, jeśli chcesz osiągnąć sukces w handlu. 

Pierwsza zasada zardzania ryzykiem to: 

Nigdy nie handluj z wysoką dźwignią — 

Dźwignia jest ważnym narzędziem, a handel z dźwignią jest standardową praktyką dla traderów na wszystkich rynkach na całym świecie. Dzięki dźwigni możesz zwiększyć potencjalne zyski, a tym samym uzyskać wysokie zyski z małych inwestycji. 

Niektóre giełdy zapewniają nawet 100-krotną dźwignię w handlu bitcoinami. 

Jednak optymalna wartość dźwigni, biorąc pod uwagę zmienność śród dzienną ceny Bitcoin, w rzeczywistości wynosi 20x

Dzięki dźwigni 20x twoje konto będzie w stanie przetrwać nieprzewidywalne odchylenia cen w ciągu dnia, jednocześnie zwiększając potencjalny zwrot 20 razy. 

W tym konkretnym celu, tutaj w Monfex, ustaliliśmy standardową dźwignię w wysokości 20x, co jest rozsądne i zbliżone do optymalnej kwoty dla traderów w ciągu dnia. 

Druga zasada zarządzania ryzykiem to: 

— Zawsze handluj ze zleceniem stop-loss — 

Zlecenia stop-loss służą do ograniczenia potencjalnych strat na pozycjach rynkowych. Na przykład wyobraź sobie, że kupiłeś Bitcoin za 10 000 $ i chcesz ograniczyć maksymalne możliwe straty do 1000 $. W tym celu należy złożyć zlecenie stop-loss na kwotę 9 000 USD. Jeśli cena spadnie poniżej 9 000 $, zostanie uruchomione zlecenie stop-loss, a twoje straty zostaną ograniczone do 1000 $. 

Zastosowanie stop-loss jest być może najważniejszym mechanizmem zarządzania ryzykiem ze wszystkich.Trzecia zasada zardzania ryzykiem to: 

Handluj płynnymi instrumentami o wąskich spreadach — 

Instrumenty mniej płynne to takie, które mają niski wolumen obrotu i brak zainteresowania inwestorów. Aby uniknąć ryzyka płynności, powinieneś handlować tylko najbardziej aktywnymi krypto walutami. Zapewni to wąskie spready i wysoką szybkość realizacji zamówień.

Najbardziej aktywne kryptowaluty, oprócz Bitcoin, are:

Bitcoin cash

Ethereum

Litecoin

Ripple

Jeśli handlujesz wszystkimi tymi pięcioma krypto walutami, będziesz mieć zdywersyfikowany portfel transakcyjny złożony z wysoce płynnych krypto walut, z wąskimi spreadami i szybką realizacją swoich zleceń.