Korzystanie ze wsparcia i oporu w handlu

Ustalanie Stop Loss i czerpanie zysków ze wsparciem i oporem

Jednym z typowych zastosowań poziomów wsparcia i oporu jest poleganie na nich, aby wskazać, gdzie powinieneś umiejscowić stop loss i czerpać zyski. W końcu sensowne jest, aby rynek kierował twoimi decyzjami, biorąc pod uwagę, że handlujemy na nim. Załóżmy, że śledziłeś parę walut i zauważysz, że nastąpiło przerwanie- to znaczy, że ruchy cen przekraczają opór. Chcesz skorzystać z tej sytuacji, więc musisz wziąć pod uwagę kilka kwestii: po pierwsze, musisz ustalić, gdzie ustawić stop-loss, a po drugie, jeśli przeczucie okaże się niewłaściwe, jakie warunki możesz zastosować, aby ustalić że, zbyt dużo nie stracisz?

Dobrą zasadą jest ustawienie stops na linii wsparcia, ponieważ jeśli cena spadnie, aby umocnić się przy zerwaniu i powrócić do oporu, wiesz teraz, że nie było popytu przy tej cenie i że podaż rośnie. Z drugiej strony, jeśli twój oryginalny pomysł na handel był odpowiedni, możesz odłożyć porządny zysk, jeśli inwestowałeś długo. Twoje zyski powinny opierać się na tych samych zasadach podczas trendu spadkowego - ustalaj zysk na poziomie wsparcia podczas handlu krótkimi pozycjami, abyś mógł zacząć osiągać cele zysku bez zbyt dużego ryzyka, jeśli rynek nagle zmieni się przeciwko tobie.

                                                                                                      

Punkty zwrotne

Określenie poziomów wsparcia i oporu jest w dużej mierze determinacją punktów zwrotnych. Punkty zwrotne mówią nam, kiedy rynek przechodzi od byka do niedźwiedzia lub od wzrostu do spadku. Aby znaleźć punkt zwrotny, zwróć uwagę na ceny poruszające się w jednym lub drugim kierunku - na wykresie świecznika widać to po co najmniej dwóch świecznikach poruszających się w danym kierunku.

Na przykład wykres świecowy przedstawiający dwa znaczniki spadku mogą wskazywać punkt zwrotny od wzrostu do upadku. Po znalezieniu punktu zwrotnego możesz teraz poczekać i sprawdzić, czy cena zostanie przetestowana - cztery lub pięć punktów wystarczy, aby ustalić, czy poziom się ukształtował.

Psychologia wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu nie są pewnikami matematycznymi - zamiast tego określają psychologiczne granice. Aby zilustrować, co to oznacza, rzućmy okiem na kilka przykładów, w jaki sposób tworzone są poziomy wsparcia.

Przykład 1: Kupowanie w pobliżu poziomu wsparcia

Powiedzmy, że mamy obszar zapotrzebowania na poziomie wsparcia dla danej pary walut. Poziom ten wynosi 100 USD. Kupujący kupują po 100 USD, podnosząc cenę do 110 USD. Chociaż kupujący są zadowoleni, nie chcą kupować za 110 USD, zamiast tego chcą nadal kupować za 100 USD. Jeśli cena spadnie do 100 USD, będą kontynuować kupowanie, w przeciwnym razie poczekają. W ten sposób kupujący tworzą popyt na poziomie wsparcia.

Przykład 2: Żal

Przyjmijmy taką samą sytuację jak powyżej, ale tym razem powiedzmy, że naszym nabywcom nie udało się kupić za 100 USD - nie przejęli się i stracili okazję, ponieważ cena osiągnęła 110 USD. Teraz odczuwają żal, to znaczy żałują, że nie kupują za 100 USD. Aby nie popełnić tego samego błędu, zobowiązują się do zakupu za 100 USD, tworząc dodatkowy popyt na 100 USD. To doświadczenie żalu ustala psychologicznie określony poziom wsparcia na 100 USD.

Przykład 3: Sprzedawcy w kupujących

Sytuacja jest taka sama, jak opisano powyżej, ale z pewnym zastrzeżeniem. Powiedzmy, że zamiast kupować za 100 USD, nasi kupujący kupili za 90 USD, sprzedając za 100 USD, ale tylko po to, by wzrosło do 110 USD. Przegapili wzrost i żałują sprzedaży tak wcześnie. Znów zobowiązują się teraz do zakupu po tej samej cenie, za którą sprzedali, 100 USD, ponownie tworząc popyt na poziomie wsparcia 100 USD.

Przykład 4: Opór

Widzieliśmy, jak różne sytuacje handlowe mogą tworzyć poziomy wsparcia psychologicznego, ale co z oporem? Jego tworzenie przebiega bardzo podobnie. Powiedzmy, że wszyscy nasi inwestorzy mają otwarte pozycje po 100 USD. Widzą skok do 110 USD, ale wstrzymują się ze sprzedażą, oczekując ponownego wzrostu ceny. Jak myślisz, kiedy nastąpi wsparcie?

 

Warto założyć, że nasi inwestorzy będą teraz żałować, że nie sprzedali za 110 USD, więc zobowiązują się, że nie przegapią tej okazji. Kiedy cena odbija się do 110 USD, zamykają swoje pozycje. Ale ponieważ wszyscy to zrobili, wywiera to presję na obniżenie ceny, ponieważ jest więcej podaży niż popytu. Oznacza to, że 110 USD stanowi obecnie pułap podaży, czyli innymi słowy poziom oporu.

 

Te przykłady są prawdopodobnie znane, jeśli handlowałeś już wcześniej, i prawdopodobnie możesz wczuć się i modelować uczucia wszystkich uczestniczących traderów. Emocje i odczucia uczestników rynku można nazwać psychologią rynku i jest to jeden z czynników napędzających poziomy wsparcia i oporu