Jak stała praktyka poprawia rentowność

Oczywiste jest, że dobre wyobrażenie o tym, jak radzi sobie Twoja strategia inwestycyjna w rzeczywistych warunkach rynkowych, jest kluczowym aspektem sukcesu. Aby mieć ten wgląd, niezbędna jest praktyka. Być może słyszałeś zwrot „Praktyka czyni mistrza”. Chociaż może to nie być do końca prawdą, jest niezaprzeczalne, że praktyka prowadzi do lepszych rezultatów.

Specjaliści nigdy nie zaczynają perfekcyjnie - przechodzą ten sam proces uczenia się, co wszyscy inni, a stanie się dochodowym, profesjonalnym inwestorem będzie wymagało dużo praktyki. Dobrym przykładem są zawodowi sportowcy - mogą zacząć od pewnego talentu, ale ich prawdziwe umiejętności rozwijają się dopiero po wielu godzinach sprawdzania swoich wyników w przeszłości i stwierdzania, gdzie mogą się poprawić.

Warunki rynkowe stale się zmieniają, ale zawsze powinieneś zachować spójny, zdyscyplinowany sposób myślenia, abyś mógł skorzystać z sytuacji bez względu na okoliczności. Twój plan handlowy może mieć zasady zauważania zyskownych okazji, ale to zaufanie do własnej strategii naprawdę oddziela wykwalifikowanych inwestorów od amatorów.

Ćwicząc korzystanie ze swojego planu i analizy handlowej, korzystając z konta demo lub wirtualnego handlu, możesz rozwinąć umiejętności niezbędne do zyskownego handlu na prawdziwym rynku. Możesz nawet zauważyć, że Twój plan handlowy nie spełnia oczekiwań lub nie wykorzystuje niektórych okazji. Jeśli zauważysz, że nie generuje on pożądanych wyników lub masz przeczucie, że je zignorowałeś, warto przyjrzeć się ustalonym regułom i odpowiednio je dostosować. 

Prowadź dziennik handlowy

Jednym z najlepszych narzędzi dla traderów, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają inwestycje, jest dziennik handlowy. Dziennik handlowy jest po prostu zapisem każdej decyzji handlowej, którą podjąłeś przez pewien czas. Posiadanie dziennika handlowego, w przeciwieństwie do jego braku, pomoże ci przejrzeć poprzednie wyniki i proces decyzyjny oraz zidentyfikować potencjalne mocne i słabe strony twoich planów.

Na przykład możesz zauważyć, że masz tendencję do paniki i opuszczania transakcji za wcześnie, przy pierwszych oznakach wahania, nieoczekiwanego wzrostu lub że twoje końcowe zatrzymania są ustawione zbyt późno i że przypadkowo ponosisz większą stratę niż to niezbędne.

Może także zwiększyć swoją pewność siebie, zapewniając obiektywne spojrzenie na to, co masz rację. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, zaufanie i dyscyplina są niezbędne dla tradera, a możliwość spojrzenia w przeszłość na poprzednie decyzje i upewnienia się, że dokonałeś właściwych połączeń, często pomoże zrekompensować negatywne emocje wynikające ze strat, szczególnie na początku gdy będziesz wątpić w swój plan handlowy.

Zawsze pamiętaj, że jedna lub dwie straty nie powinny powodować rezygnacji z całej strategii - daj jej czas i śledź swoje decyzje na każdym etapie procesu decyzyjnego, i dopiero wtedy możesz zacząć wprowadzać zmiany.

Rozwijanie nawyków zachowania spokoju wymaga praktyki, podobnie jak wszystko inne. Jest to jednak jeden z ważniejszych nawyków, jakie musi posiadać każdy trader. Śledząc swoje decyzje i plan handlowy za pośrednictwem dziennika handlowego, przeglądając swoje wyniki w określonych odstępach czasu i zachowując spokój, gdy poniesiesz stratę, lepiej rozwiniesz umiejętności potrzebne do utrzymania rentowności. Gdy ten proces stanie się naturalny, przekonasz się, że będziesz osiągać znacznie większe zyski.