Wsparcie i opór – podstawy

Wsparcie i opór

Poziomy wsparcia i poziomy oporu są niezwykle przydatnymi narzędziami dla handlowców przeprowadzających analizy techniczne. Wskazują poziomy podaży i popytu, a po rozbiciu służą jako wytyczne do ustalenia, jak zmieniła się podaż i popyt oraz tworzone są nowe poziomy wsparcia i oporu. W typowej analizie technicznej poziomy wsparcia i oporu są wskazywane przez dwie sparowane, równoległe linie, przy czym dolna linia wskazuje wsparcie, a wyższa linia wskazuje opór. Służą jako kluczowe wskaźniki nastroju psychologicznego rynku.

Definiowanie poziomów wsparcia i oporu

Przyjrzyjmy się szczegółowo dwóm poziomom, zaczynając od wsparcia. Wsparcie to poziom, na którym popyt jest wystarczająco silny, aby zapobiec dalszemu spadkowi ceny waluty. Na przykład akcje mogą dotknąć niższego minimum, ale nie będą w stanie go złamać, w wyniku czego kolejne transakcje będą w stanie dopasować się lub być wyższe. Przyczyną takiego zachowania jest to, że gdy cena spada i zbliża się do poziomów wsparcia, nabywcy (którzy ustalają popyt) stają się bardziej skłonni do zakupu, podczas gdy sprzedawcy (którzy ustalają podaż) stają się mniej skłonni do sprzedaży.

Ponieważ wsparcie pokazuje stronę popytową danego trendu rynkowego, opór pokazuje coś przeciwnego - podaż. Opór to poziom, na którym podaż jest wystarczająco silna, aby powstrzymać cenę przed przekroczeniem tego poziomu. Za każdym razem, gdy cena osiąga poziom oporu, nie spada już, ale pozostaje na tym poziomie lub zwykle dostosowuje się nieco wyżej. Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem ceny (osiągnięcie poziomu oporu) sprzedawcy (którzy ustalają podaż) mają większą motywację do sprzedaży, podczas gdy kupujący (którzy ustalają popyt) są mniej skłonni do zakupu.

Podsumowując, poziomy wsparcia wskazują popyt i ustanawiają dolną granicę dalszego spadku ceny, ponieważ kupujący są bardziej skłonni do zakupu po tej cenie. Poziomy oporu wskazują na podaż i ustanawiają wyższą granicę wzrostu ceny, ponieważ sprzedawcy są bardziej skłonni sprzedawać za tą cenę, podczas gdy kupujący obawiają się droższych zakupów. Poniższa tabela pokazuje poziomy wsparcia i oporu - poziomy wsparcia są zaznaczone na niebiesko, a poziomy oporu na czerwono.

Korzystanie ze wsparcia i oporu w handlu

Jednym z podstawowych sposobów korzystania z poziomów wsparcia i oporu w handlu jest kupowanie blisko poziomu wsparcia podczas trendu wzrostowego (gdy cena zwykle rośnie) i krótka sprzedaż blisko oporu podczas trendów spadkowych (gdy cena ogólnie spada). należy pamiętać, że chociaż kupowanie w pobliżu linii wsparcia i sprzedaż w pobliżu poziomu oporu może czasami działać, nie ma gwarancji, że poziomy te pozostaną nieprzerwane. Zawsze dobrze jest poczekać przynajmniej chwilę, aż pojawią się trzy punkty danych, aby potwierdzić, że istnieje mniejsze ryzyko przerwy.

Jeśli kupujesz w pobliżu linii wsparcia, spróbuj poczekać na konsolidację cen, a następnie kup, gdy cena wzrośnie powyżej konsolidacji. Tak zmieniające się ceny wskazują, że wsparcie jest nadal przestrzegane oraz jednocześnie rośnie. Sprzedaż w pobliżu poziomu oporu działa podobnie - poczekaj na konsolidację, a następnie krótko, gdy cena spadnie poniżej konsolidacji. Pamiętaj również, aby ustawić stop loss nieco poniżej wsparcia przy zakupie i nieco powyżej oporu podczas sprzedaży, a jeśli czekasz na konsolidację przy zakupie, ustaw stop loss nieco poniżej konsolidacji, a nieco powyżej przy sprzedaży.