December 2, 2019

Nowe przepisy regulujące status kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Potrzeba regulacji prawnej statusu kryptowalut

Bitcoin in UK Waluty kryptograficzny, w założeniu miały być realizacją idei zdecentralizowanej ekonomii, niezależnej od rządów państwowych. W ostatniej dekadzie jednak, technologia Blockchain i kryptowaluty stały się ważną gałęzią ekonomii różnych państw. Stawiają one wiele wyzwań przed rządami narodowymi. Handel kryptowalutami staje się ponadto źródłem dochodu coraz większej ilości ludzi i wpływa znacząco na budżet państwa. Choć kryptowaluty stają się ważnym elementem strategii inwestowania największych firm oraz banków i funduszy inwestycyjnych, w niektórych państwach ich status prawny nadal nie został uregulowany. Niekiedy uregulowana jest tylko kwestia opodatkowania, często dochód z kryptowalut jest jednak uregulowany w niejednoznaczny sposób, trudny do ustalenia. Również w Polsce ten temat budzi liczne kontrowersje, status prawny kryptowalut nie jest jednoznacznie uregulowany w ustawie. Jeżeli chodzi o podatki w internecie można znaleźć wiele różnych informacji na ten temat. Najwięcej porad dotyczy interpretacji traktowania handlu kryptowalutami jako przychodu z praw majątkowych, od czego obowiązuje podatek w wysokości 18 % lub 32 % w zależności od kwoty przychodu w danym roku podatkowym. Źródła przychodu traktowane są wtedy jako prawa majątkowe. Zarabiając na handlu kryptowalutami na Monfex również powinieneś zapytać swojego doradcy podatkowego, jak w danym roku podatkowym rozliczyć przychód z obrotu na Monfex.

Do niedawna również Wielka Brytania zmagałą się z nieuregulowanym statusem prawnym walut kryptograficznych na terenie kraju. Co więcej, temat stał się tym bardziej naglący, w obliczu przygotowywania się do opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Zbliżający się Brexit spowodował zastój brytyjskiej gospodarki, który możemy obserwować w ciągu ostatnich trzech lat, co wymusza wprowadzenie nowych regulacji prawnych w wielu sektorach gospodarki, by wciąż stanowić konkurencyjną gospodarkę dla wspólnotowego rynku kontynentalnego”. W Wielkiej Brytanii swoją siedzibę lub oddziały miało wiele firm zajmujących się technologią Blockchain oraz walutami kryptograficznymi. Nie posiadanie jasnych przepisów prawa regulujących kwestię kryptowalut przez Zjednoczone Królestwo było więc dużym przeoczeniem. W samym Londynie istnieje ponad 150 bitcoinmatów, w których można kupować i sprzedawać bitcoiny i najpopularniejsze altcoiny.

Wielka Brytania znalazła się ostatnio wśród grona państw, które stawiają na możliwość adaptacji technologii blockchain i szans z nią związanych do swoich systemów. W raporcie “Prawne Uregulowania dla Aktywów Kryptograficznych i Smart Contract’ów” grupy LawTech Delivery Panel, który został opublikowany 18 listopada 2019, można przeczytać m. in., że kraj uznaje  Bitcoin za własność, co oznacza, że walucie kryptograficznej i jej właścicielom przysługuje szereg praw. Ponadto, jest to zielone światło dla inwestorów oraz firm, które chcą używać tokenów jako sposobu na finansowanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do porządku prawnego terminu “bitcoina” Wielka Brytania ułatwiła rozwiązanie zagadnień prawnych firmom zajmującym się kryptowalutami, co z pewnością zachęci wiele podmiotów do przeniesienia całości bądź części swojej działalności do kraju z przyjaznym systemem prawnym.

Opodatkowanie kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Ponadto, już kilka tygodni wcześniej w Wielkiej Brytanii zostały opublikowane nowe wskazówki dotyczące miejsca kryptowalut w systemie podatkowym i wprowadzone zostały nowe regulacje podatkowe. Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), czyli brytyjski urząd ds. ceł i podatków opublikował nowe wytyczne zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Wytyczne opublikowane 1 listopada regulują handel kryptowalutami i przychody z nim związane, wyjaśniają obecnie istniejący system podatkowy w tym zakresie oraz regulują składanie deklaracji podatkowych. Potrzeba wprowadzenia jasnych regulacji i zebraniu wszystkich informacji w jednym dokumencie wynika z faktu, że dotychczas przedsiębiorstwa, które uczestniczą w wydobywaniu, handlu, kupowaniu i sprzedawaniu lub część swoich aktywów przechowują w kryptowalutach, a także jeżeli oferują zakup usług lub swoich innych towarów za pośrednictwem walut kryptograficznych zobowiązane są do zapłaty aż kilku z obowiązujących podatków: podatek od zysków kapitałowych, podatek dochodowy wraz z ubezpieczeniem społecznym,, podatek dochodowy od osób prawnych i podatki skarbowe. HMRC w wydanym dokumencie wyraźnie stwierdziło, że nie uważa żadnej z walut kryptograficznych za walutę lub pieniądze. We wcześniejszych rozporządzeniach HMRC uważało handel kryptowalutami za rodzaj gry hazardowej. Nowe wytyczne były zatem krokiem naprzód do uznania kryptowalut. Ponadto, miały na celu jasną kodyfikację sytuacji dla osób uchylających się od płacenia podatków od przychodu związanego z kryptowalutą. Również handlując na Monfex, pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z przepisami podatkowymi państwa, w którym płacisz podatki.

Status prawny kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Kolejnym krokiem na drodze do dostosowania regulacji prawnych do szybko rozwijającego się rynku walut kryptograficznych był wspomniany wcześniej raport opublikowany przez LawTech Delivery Panel, grupa zadaniowa utworzona z ekspertów branżowych, przedstawicieli rządu i sądownictwa, jako ciało doradcze. Doniesienia płynące z Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu poważnie nadszarpnęły wizerunek tego państwa, jako raju dla inwestorów i dużych firm zagranicznych, jakim był niegdyś. pomimo istnienia wielu firm w szerokim pojęciu związanych z rynkiem walut kryptograficznych, Wielka Brytania ignorowała to zagadnienie w swoim porządku prawnym. Dlatego powołano grupę zadaniową, która miała opracować ramy regulacyjne dla miningu, handlu kryptowalutami oraz dla smart contractów. W opracowanym dokumencie prawnym waluty kryptograficzne zostały uznane za wartość zbywalną, a smart contracty jako umowy wykonawcze na mocy prawa lokalnego. Raport nie ma wiążącej mocy prawnej, ale jest na pewno krokiem w słuszną stronę i podstawą do przyjęcia odpowiednich regulacji przez brytyjski rząd. W raporcie ponadto wskazano, że waluty kryptograficzne będą ważnym sektorem światowej gospodarki. W dokumencie przywołano także stanowisko Światowego Forum Ekonomicznego, które odnosi się do prognozy, że w 2027 rokuu 1/10 globalnego PKB będzie przechowywana w walutach kryptograficznych. Dlatego, jak podkreśla Jennifer Swallow, przewodnicząca Panelu, regulacja kryptowalut i smart contract’ów w prawodawstwie brytyjskim jest bardzo ważna. Pomimo, że raport w kompleksowy sposób obejmuje problematykę blockchainu, komentatorzy zauważają, że zdecydowanie brakuje w nim jakiejkolwiek dyskusji na temat traktowania bitcoina i altcoinów jako pieniędzy i rodzących się możliwości, które są z nią związane.